ცენტრის თანამშრომლები

მარინე ჩაჩანიძე

მარინე ჩაჩანიძე

ვარ სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკად. დოქტორი. საქართველოს ზოოვეტერინალური ინსტიტუტი  დავამთავრე 1982 წელს ზოოინჟინრის სპეციალობით, 2000 წელს კი ამავე  ინსტიტუტის (...

მედეა ორმოცაძე

მედეა ორმოცაძე

მედეა ორმოცაძე – ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი. სამეცნიერო ინტერესის სფეროს წარმოადგენს მეღვინეობის პროდუქციის უვნებლობის კვლევა, ამ თემის ფარგლებში კვების...

ტრიფონ ფარჯანაძე

ტრიფონ ფარჯანაძე

თბილისის 167-ე საჯარო სკოლა – 2003-2015საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი , სასურსათო ტექნოლოგია , ბაკალავრიატი –2015-2019 წელისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სასურსათო ტექნოლოგია, მაგისტრატურა...

ელენე კალატოზიშვილი

ელენე კალატოზიშვილი

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი – ჩემს სამეცნიერო ინტრესების სფეროს წარმოადგენს მეღვინეობის პროდუქტების რაციონალური გამოყენების შესწავლა, ღვინისა და ჭაჭის არყის ტექნოლოგიების სრულყოფა...

სიახლეები

მიმდინარე პროექტები

პარტნიორები

GTU
GTU
GTU
GTU
GTU